Om Mightywallets.com

Her finner du artikler som vurderer ulike lånetilbud. Dette kan være artikler om krav til låntakere, tips til smart tilbakebetaling, råd om håndtering av gjeldsproblemer, tips om refinansiering med og uten sikkerhet, og mye mer i samme gata.

Vi har ingen forbindelser med spesifikke banker. Når vi skriver artiklene vil vi forsøke etter beste evne å foreta objektive vurderinger. Det meste bør ses på som generelle råd, spesielt siden tilbud og betingelser fra bankene endres fra tid til annen. Innholdet på denne siden vil dermed kunne være foreldet i forhold til dette.

Vi anbefaler at låntakere setter seg nøye inn i informasjonen fra hver enkelt bank før du signerer låneavtalen.